Aktuality

Omezení odběru vody z vodních toků - hrozí sucho!


V současné době pokračuje období nízkých srážkových úhrnů. Spolu s extrémními teplotami tak hrozí dlouhotrvající sucho. Na většině vodních toků jsou výrazně podprůměrné průtoky, většina toků má vodnost nižší, než 30 % normálu pro měsíc červenec. Pro zachování života v tocích doporučujeme výrazně omezit obecné nakládání s povrchovými vodami - jedná se o jakékoliv nabírání vody z toků.