Vrážné

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historie a pověsti - Další historie

Email Tisk PDF
seznam článků
Historie a pověsti
Další historie
Pověsti
Všechny strany

 

Další historie Vrážného v datech:

1881 - Založení sboru dobrovolných hasičů

1888 - Vysvěcená jednotřídní obecná škola

1938 - Postavená hasičská zbrojnice

1949 - Založení JZD Vrážné, předseda Bohumil Kotala

1952 - Založení MS ČSČK

1954 - Zánik JZD

1957 - Postupné začleňování pozemků do místní farmy   St.statků  

1960 - Obec patří k okresu Svitavy

1961 - Zrušená jednotřídní obecná škola

1976 - Integrace obcí, MNV Chornice

1977 - Zánik St. statku, připojení pozemků k JZD Chornice;  Založení letního tábora pro děti TJ SOKOL Kojetín

1982 - Vybudování obecního vodovodu

1990 - První svobodné volby do obecního zastupitelstva - samostatná obec Vrážné

1997 - Výměna oken na budově OÚ za plastová

1998 - Venkovní úpravy budovy OÚ

1999 - Zavedení svozu domovního odpadu - popelnice; Rozvod kabelů SPT TELECOMU; Vnitřní úpravy budovy OÚ

2000 - Vybudování volejbalového hřiště; Navázání přátelských vztahů s obcí Vražné, okr. Nový Jičín; Zadání zpracování programu obnovy venkova

2001 – Vnitřní stavební úpravy budovy OÚ; Velká oslava 110. výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a spojená se srazem rodáků

2002 – Dokončení stavebních úprav OÚ

2003 - Oprava části místních komunikací; schválení znaku a praporu Parlamentem ČR

2004 - Postavení kůlny za obecním úřadem; vstup obce do sdružení Teplice (správa a údržba vodovodu

2005 - Oprava komunikace před obecním úřadem

2006 - Pořízení nového zvonu do kaple ve výši 99 214,- Kč, dotace od Pardubického kraje /PK/70 tis. Kč

2007 - Výstavba víceúčelové dřevěné stavby ve výši 163 tis. Kč, dotace od PK 120 tis.Kč

2008 - Kolaudace rybníka a revitalizace vráženského potoka, pořízeno z dotací MŽP ve výši 3 479 tis.Kč; oprava mostu u č.p.13 ve výši 200 tis. Kč, dotace od PK 200 tis.Kč; výstavba aut.čekárny 265 tis.Kč, dotace od Regionu MTaJ 113 tis.Kč

2009 - Oprava střechy na kapli ve výši 293 tis.Kč, dotace PK 100 tis.Kč; výstavba rumpálu na návsi 68 tis.Kč, dotace od Regionu MTaJ 49 tis.Kč

2010 - Oprava společenské místnosti na OÚ ve výši 558 tis.Kč, dotace od PK 300 tis.Kč; vybudování zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí a výsadba zeleně na návsi ve výši 156 tis.Kč, dotace od Regionu MTaJ 56 tis.Kč

2011 - Realizace prací: oprava místních komunikací a mostů, zhotovení nového veřejného osvětlení a bezdrátového rozhlasu, výsadba zeleně, oplocení obecního pozemku, mobiliář; nákup zahradní techniky ve výši 3 147 tis. Kč , dotace od SZIF 2 380 tis.Kč

  

Úřední deska

Vyvěšeno:
16.10.2019
Kategorie:

Vyvěšeno:
10.10.2019
Kategorie:
MTJ

Vyvěšeno:
8.10.2019
Kategorie:
VRA

Vyvěšeno:
7.9.2019
Kategorie:
PAR

Vyvěšeno:
2.9.2019
Kategorie:

Přihlášení