Vrážné

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Povinně zveřejňované informace

Email Tisk PDF
Kontaktní spojení
Vrážné 34, 56943 Jevíčko
tel.464620820, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,
 Číslo účtu:
1283444369/0800, ČS pobočka Jevíčko
 IČO
00579661
 DIČ
není
Výsledky hospodaření
Žádosti o informace
Obecní úřad Vrážné
Příjem žádostí a
dalších podání
Obecní úřad Vrážné
Opravné prostředky
proti rozhodnutí lze podat odvolání prostřednictvím OÚ Vrážné, který jej předloží spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu
Formuláře
potřebné formuláře lze získat na obecním úřadě
Návody pro řešení
nejrůznějších životních
situací
Nejdůležitější předpisy
Sazebník úhrad za
poskytování informací
 informace zdarma
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
za rok 2018 nebyly Obecnímu úřadu ve Vrážném podány žádné písemné
žádosti o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím
 Příspěvková
organizace obce
 není
 
 

Úřední deska

Vyvěšeno:
9.6.2019
Kategorie:

Vyvěšeno:
13.4.2019
Kategorie:

Vyvěšeno:
30.3.2019
Kategorie:
MTJ

OU
Vyvěšeno:
17.10.2018
Kategorie:
VRA

Vyvěšeno:
25.7.2018
Kategorie:
SOT

Přihlášení